Snabbguide

Snabbguiden gäller våra ergonomiska arbetsplatsmattor.

Ladda ned snabbguiden
i PDF-format.

Användnings-
område
Kopplings-
bar
Väta Oljor/
fetter
Lätt
industri
Trä Metall Svets Butik Värme-
beständig
Matta
ERGO
Torra miljöer x x x Classic
Torra miljöer x x x Plus
Torra miljöer x x x Plus X:tra
Tung industri, avlastande x x x x Durk
Tung industri, avlastande x x x x x Durk ESD
Tung industri, avlastande x x x Trax
Inne och ute x x x x Rubber Tip
Avlastning,halksäker x x x Bubble
Avlastning,halksäker x x x x x x Bubble Nitril
Avlastning,halksäker x x x x x Bubble ESD
Tung industri, dränerande x x x x x x x Ring
Butiksmatta x Soft
Svets matta, halksäker x x x x x x x Weld
Tung indistri, avlastande x x x x x x x x x Dome
Tung industri, dränerande x x x x x x x x Ease
Tung indistri, avlastande x x x x x x x x x Solid