Spagetti

Två varianter artnr 100100 är tät och samlar upp smuts medans artnr 100101 har genomsläpp och fungerar bra där det ska vara dränerande.
Kanterna är fasade för att minska snubbelrisk och mattan fungerar lika bra inomhus som utomhus.
Rengörs genom spolning eller skakning.

Spagetti
Spagetti 1 thumbnail


Artnummer Storlek cm Tjocklek mm Vikt kg Färg
ES100100 120x1000 tät botten 10 4 grå
ES100101 120x1000 dränerande 10 3 grå
Artnummer/
Storlek cm
Tjocklek mm/
Vikt kg
Färg
ES100100
120x1000 tät botten
10
4
grå
ES100101
120x1000 dränerande
10
3
grå