Ergonomiska arbetsplatsmattor

Kraven på en bättre arbetsmiljö ökar hela tiden och det är viktigt att alla medarbetare har bra förutsättningar till att utföra sitt arbete utan att få förslitningar på kroppen.

Vid stående arbeten på hårda golv belastar vi rygg, ben och fötter. Men med en ergonomisk matta att stå på kan vi underlätta vardagen. Många av våra mattor bidrar också till en halksäker miljö vilket minskar olycksrisken.